பிரான்ஸ் தினசரி நடவடிக்கைகளில் ‘சுகாதாரப் பாஸ்’ கட்டாயமாகின்றது.

மக்களது தினசரி நடவடிக்கைகளில் ‘சுகாதாரப் பாஸ்’ கட்டாயமாகின்றது ஓகஸ்ட் முதல் உணவகங்களுக்கும் ரயில் பயணங்களுக்கும் அவசியம் வைரஸ் சோதனைக்கு இனி கட்டணம் தடுப்பூசி போட நிர்ப்பந்திக்கும்...
Copyright © 1983 Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net