கோணல் மாணல்….2 (konnal Maanal 2)

பேஸ்புக்கும் குடும்ப விரிசல்களும் என இணையங்கள் சமூகத்தளங்கள் ஊடாக ஏற்படும் மன அழுத்த, உளைச்சல் பிரச்சினைகளை சுட்டி கதை சொல்லி போகிறார் ரிரின் “படலைக்கு படலை” புகழ் சுதன்ராஜ் .

நடிப்பு : செல்வகுமார் – கோணேஸ் – கிட்டு – யோன்
ஆக்கம் : சுதன்ராஜ்

Copyright © 2968 Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net