இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 05.10.2018

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – 05.10.2018

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (05) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,

நாணயம் வாங்கும் விலை விற்கும் விலை

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) 117.4868 122.86245

டொலர் (கனடா) 128.9557 133.8838

சீனா (யுவான்) 24.1183 25.2999

யூரோ (யூரோ வலயம்) 191.9318 198.9228

யென் (ஜப்பான்) 1.4634 1.5191

டொலர் (சிங்கப்பூர்) 120.9232 125.1784

ஸ்ரேலிங் பவுண் (ஐக்கிய இராச்சியம் ) 217.4645 224.7542

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) 167.8622 174.4005

டொலர் (ஐக்கிய அமெரிக்கா) 167.8014 171.6784

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்

நாடு நாணயங்கள் நாணயங்களின் பெறுமதி

பஹரன் தினார் 450.9953

குவைத் தினார் 561.4783

ஓமான் றியால் 441.4313

கட்டார் றியால் 46.6924

சவுதிஅரேபியா றியால் 45.3340

ஐக்கியஅரபு இராச்சியம் திர்கம் 46.2838

Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net