“வேரும் விழுதுகளுமாய் தமிழ்” என்ற பாடல்

மூச்சுடன் காற்று போல் வீட்டினில்
தாய் மொழி வளர்த்திடு தமிழாய்”

வேரும் விழுதுகளுமாய் தமிழ்” என்ற பாடல்

வணக்கம்
முகடு படைப்பகத்தின் வெளியீடாக “வேரும் விழுதுகளுமாய் தமிழ்” என்ற பாடல் மிக விரைவில் அனைத்து தமிழ் உள்ளங்களையும் தேடி வருகிறது என்பதை மகிழ்வோடு பகிர்ந்து கொள்கிறோம்.
பாடலின் பங்காளர்கள்.
தயாரிப்பு -பா.பார்தீ
இணைத் தயாரிப்பு -சி-சிறிநவசுதன்
இசை அமைப்பு -பிரியன் தம்பிராஜா Priyan Thampirajh
குரல்- வருணவி தவகணேஸ் கணேஸ் கௌரி
ஒளிப்பதிவு ஒளித்தொகுப்பு இயக்கம்- ரெஜி செல்வராசா Reji Selvarasa
பாடல் வரிகள்-பா.பார்தீ
முகடு குழுமம்

Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net