51 வது இலக்கியச் சந்திப்பின் இரண்டாம் நாளில் தற்குறிகளால் கேட்கப்பட்டவையும்,கேட்கப்பட இருந்தவையும்!

51 ஆவது இலக்கிய சந்திப்பு பாரீஸ் 51 வது இலக்கியச் சந்திப்பின் இரண்டாம் நாளில் தற்குறிகளால் கேட்கப்பட்டவையும்,கேட்கப்பட இருந்தவையும்!   ஈழப்போரானது முனைப்புப் பெற்ற 1980 களில் புலம்பெயர்ந்து ஐரோப்பாவில் வாழ்ந்து வந்த வாசிப்புத்...
Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net