யாழ்ப்பாணம் சமூகவிரோதிகளின் கூடாரமாக அமைய இடமளிக்கக்கூடாது.

முப்பது வருட கால குண்டு வெடிப்புகளினால் அவலப்பட்ட யாழ் குடாநாடு சமூக விரோதச் செயற்பாட்டாளர்களின் கூடாரமாக அமைய இடமளிக்கக் கூடாது. யாழ் குடாநாட்டை அச்சுறுத்தும் சமூகவிரோதிகள் அனைவரையும்...
Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net