பாங்கொக்கில் ஈழத்து தமிழ் விஞ்ஞானிக்கு 3 சர்வதேச பதக்கங்கள்

பாங்கொக்கில் ஈழத்து தமிழ் விஞ்ஞானிக்கு 3 சர்வதேச பதக்கங்கள்

பாங்கொக்கில் நடைபெற்று முடிந்த சர்வதேச அறிவியல் புலமை கண்டுபிடிப்பு மற்றும் தொழிநுட்பக் கண்காட்சியில் ஈழத்து விஞ்ஞானிக்கு 3 சர்வதேச பதக்கங்களும், 5 நாடுகளுடைய விசேட சிறப்பு விருதுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்வு பாங்கொக்கில் நடைபெற்றுள்ளது.

யாழ்ப்பாண பல்கலைக்ககழகத்தில் பயிலும் வினோஜ்குமார் என்ற இளைஞருக்கே இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வினோஜ்குமார் அம்பாறை மாவட்டத்தின் சம்மாந்துறையிலுள்ள கோரக்கர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

விசேட சிறப்பு விருதுகள் குறித்த விபரம்
  1. SHOES’ HELPER எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு பொதுப் பயன்பாடுகள் தொழினுட்ப பிரிவில் “சர்வதேச வெள்ளி விருதும்” , Association of British Investors & innovators of United Kingdom இருந்து SPECIAL PRIZE AWARD , *Manila Young Inventors Association of Philippines இருந்து PHILIPPINES GOLD விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  2. TWO WHEELS’ HELPER எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு பொறியியல் தொழினுட்ப பிரிவில் “சர்வதேச வெண்கல விருதும்” Macao Invention and Innovation Association of Macao இருந்து LEADING INNOVATION AWARD , Indian Innovator Association of India இருந்து SPECIAL INNOVATION விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
  3. WIRE BUILDING TOOL எனும் கண்டுபிடிப்புக்கு கட்டட நிர்மாண தொழினுட்ப பிரிவில் ” சர்வதேச வெண்கல விருதும்”, Citizen Inventor & Innovator Association of Singapore இருந்து OUTSTANDING INNOVATION விருதும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net