புலிக்குணம் போகா தமிழர் தேசம் – (தமிழ் சரண்)

புலிக்குணம் போகா தமிழர் தேசம் – (தமிழ் சரண்)

தலைமை இல்லாத மக்கள் அல்ல
இது தலைவன் வளர்த்த மக்கள்

விதைத்தமை முளைக்கும் வரை அறுவடைக்கு காத்து இருப்போம்
உழைக்கும் கரங்களாய் ..

அரசியல் கடந்த மக்கள்
அத்தனையும் எங்கள் பலமே

#இதில்_அரசியல்_செய்தவர்கள்_எல்லாம்
#எமை_பிடித்த_பீடைகள்_மட்டுமே!

(தமிழ் சரண்)

Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net