இலங்கையை தீவிரமாக கண்காணிக்கும் மூன்று நாடுகள்!

இலங்கையை தீவிரமாக கண்காணிக்கும் மூன்று நாடுகள்! இலங்கையில் சீனாவின் ஆதிக்கத்துக்கு ஈடாக இராணுவ கட்டமைப்பை மேம்படுத்த இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகள் திறனைக் கொண்டுள்ளதாக...
Copyright © Mukadu · All rights reserved · designed by Speed IT net